5 تا کلمه ی قرآنی...

بسم الله الرحمن الرحیم

قلبسلام گلای قرآنی

حالتون خوبه؟

من باز هم اومدم با چند کلمه ی زیبای قرآنی:

بغل1- یَفعَلون: انجام میدهند

2- یومِنوا:ایمان می آورند

3- لَم یَتوبوا (خونده میشه لَم یَتوبو) :توبه نکردند

4- یَومِ المَوعود:روز قیامت

5- سَرائِر:سر ها و راز ها

همیشه شاد باشید...ماچ

/ 0 نظر / 9 بازدید