به نام خالق هستی بخش...5 تا دیگه از کلمات قرآنی

به نام خالق هستی بخش

بازم سلام مهربونا قلب

خوبید؟

بغلاین هم کلمه های جدید دیگه:

1-لَشَدید:قطعا سختاسترس

2- بَطش:انتقام جویی

3- عَذابُ الحَریق:عذاب سوزنده

4-اِلّا (اِل لا » اِلّا):به جز

5- کَید: حیله، نقشه

خب حفظشون می کنید؟!...تشویق

هوراماشاالله...آفرین...!!!

مژه

/ 0 نظر / 9 بازدید